Taisyklės ir sąlygos

Bendrosios sąlygos Synthesit.lt

1 straipsnis. Apibrėžtys

 

Šiose sąlygose galioja šie apibrėžimai:

 

Apsvarstymo laikotarpis: laikotarpis, per kurį vartotojas gali pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties;

 

Vartotojas – fizinis asmuo, kuris vykdo profesiją arba verslą ir su verslininku sudaro nuotolinę sutartį:

 

Diena: kalendorinė diena

 

Trukmės sandoris: nuotolinė sutartis dėl kelių produktų ir (arba) paslaugų, kurių pristatymo ir (arba) pirkimo įsipareigojimas paskirstomas laikui bėgant;

 

Patvari duomenų laikmena – bet kokia priemonė, leidžianti vartotojui ar verslininkui saugoti jam asmeniškai skirtą informaciją taip, kad ateityje būtų galima susipažinti ir nepakeistas atgaminti saugomą informaciją;

 

Teisė atsisakyti sutarties: vartotojui suteikiama galimybė per apsisprendimo laikotarpį peržiūrėti nuotolinę sutartį;

 

Verslininkas: Synthesit.lt organizacija, siūlanti nuotolines paslaugas vartotojams;

 

Nuotolinė sutartis: susitarimas, pagal kurį verslininko organizuojamos nuotolinės prekių ir (arba) paslaugų pardavimo sistemos ribose iki sutarties sudarymo imtinai naudojamas vienas ar keli nuotolinės prekybos būdai. bendravimas;

 

Nuotolinio ryšio technika: priemonės, kurios gali būti naudojamos sudarant sutartį. vartotojui ir verslininkui nesusitinkant toje pačioje patalpoje tuo pačiu metu;

 

2 straipsnis – Verslininko tapatybė

 

Verslininko vardas: Synthesit.lt; Adresas: Messchaertstraat 97, 2551KN, Haga; telefono numeris: 0650165397; elektroninio pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Prekybos rūmų numeris: 83509380; PVM mokėtojo kodas: NL0038.30.370B58.

 

3 straipsnis. Taikymas

 

Šios bendrosios sąlygos taikomos kiekvienam verslininko pasiūlymui ir kiekvienai nuotolinės sutarčiai, sudarytai tarp verslininko ir vartotojo. Prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį, vartotojui pateikiamas šių bendrųjų sąlygų tekstas. Jei tai pagrįstai neįmanoma, prieš sudarant nuotolinės sutarties sudarymą bus nurodyta, kad bendrąsias sąlygas galima peržiūrėti pas verslininką ir vartotojui pageidaujant, jos bus kuo greičiau išsiųstos nemokamai. punkte ir prieš sudarant nuotolinės sutarties sąlygas, šių bendrųjų sąlygų tekstas vartotojui bus pateiktas elektroniniu būdu taip, kad vartotojas galėtų jį lengvai išsaugoti patvarioje duomenų laikmenoje. Jeigu tai pagrįstai neįmanoma, prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį bus nurodyta, kurios bendrąsias sąlygas galima perskaityti elektroniniu būdu ir kad jos vartotojui pageidaujant bus išsiųstos nemokamai elektroniniu būdu.

 

4 straipsnis – Pasiūlymas

 

Jei pasiūlymas galioja ribotą laiką arba jam taikomos sąlygos, tai bus aiškiai nurodyta pasiūlyme. Pasiūlyme pateikiamas išsamus ir tikslus siūlomų produktų ir (arba) paslaugų aprašymas. Aprašymas yra pakankamai išsamus, kad vartotojas galėtų tinkamai įvertinti pasiūlymą. Jei verslininkas naudoja vaizdus, ​​​​tai yra tikras siūlomų produktų ir (arba) paslaugų vaizdas. Akivaizdžios klaidos ar klaidos pasiūlyme verslininkui neprivalomos.Kiekviename pasiūlyme yra tokia informacija, kad vartotojui būtų aišku, kokios yra teisės ir pareigos. susijęs su pasiūlymo priėmimu. Tai visų pirma taikoma: kainai su mokesčiais; bet kokios pristatymo išlaidos; kokiu būdu bus sudaryta sutartis ir kokių veiksmų tam reikia imtis: ar galioja atsisakymo teisė, ar ne; mokėjimo būdas. sutarties pristatymas ir vykdymas; pasiūlymo priėmimo terminas arba terminas, per kurį verslininkas garantuoja kainą.

5 straipsnis. Susitarimas

 

Sandoris ateina. atsižvelgiant į 4 dalies nuostatas, nustatytas tuo metu, kai vartotojas priima pasiūlymą ir atitinka susijusias sąlygas. Jei vartotojas pasiūlymą priėmė elektroniniu būdu, verslininkas nedelsdamas patvirtins gavęs pasiūlymo priėmimą elektroniniu būdu. Kol šio akcepto gavimo nepatvirtino verslininkas. vartotojas gali nutraukti sutartį. Jei sutartis sudaroma elektroniniu būdu, verslininkas imsis atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų elektroninį duomenų perdavimą ir saugią interneto aplinką. Jei vartotojas gali atsiskaityti elektroniniu būdu, verslininkas laikysis atitinkamų saugumo priemonių. Verslininkas teisės aktų nustatyta tvarka gali žinoti, ar vartotojas gali vykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus, taip pat visus tuos faktus ir veiksnius, kurie yra svarbūs atsakingai nuotolinės sutarties sudarymui. Jei, remiantis šiuo tyrimu, verslininkas turi svarių priežasčių nesudaryti sutarties, jis turi teisę motyvuotai atsisakyti įsakymo ar prašymo arba pridėti specialias įgyvendinimo sąlygas. Verslininkas kartu su preke ar paslauga vartotojui raštu arba tokiu būdu, kad vartotojas galėtų ją išsaugoti patvarioje duomenų laikmenoje, išsiųs šią informaciją: verslininko adresą, kuriuo vartotojas gali pateikti nusiskundimus, sąlygas ir būdą, kaip vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, arba aiškų pareiškimą dėl teisės atsisakyti sutarties pašalinimo iš tinklo, informaciją apie garantijas ir esamas paslaugas po pirkimo; šių sąlygų 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, nebent verslininkas šią informaciją jau yra pateikęs vartotojui sutarties vykdymui; Sutarties nutraukimo reikalavimai, jei sutartis galioja ilgiau nei 1 metus arba yra neterminuota; Ilgalaikio sandorio atveju ankstesnės dalies nuostata taikoma tik pirmajam pristatymui.

 

6 straipsnis. Teisė atsisakyti sutarties

 

Pristatant prekes: Pirkdamas prekes, vartotojas turi galimybę nutraukti sutartį nenurodydamas priežasčių per 14 dienų. Šis svarstymo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai vartotojas arba jo iš anksto paskirtas ir verslininkui supažindintas atstovas gauna prekę. Per apsisprendimo laikotarpį vartotojas su gaminiu ir pakuote elgsis atsargiai. Jis išpakuos arba naudos gaminį tik tiek, kiek reikia norint įvertinti, ar jis nori pasilikti prekę. Pasinaudojęs sutarties atsisakymo teise, jis grąžins verslininkui prekę su visais pateiktais priedais ir, jei pagrįstai įmanoma, originalioje būklėje ir pakuotėje, vadovaudamasis pagrįstomis ir aiškiomis verslininko instrukcijomis.

 

10 straipsnis – Atitiktis ir garantija

 

Verslininkas garantuoja, kad gaminiai ir (arba) paslaugos atitinka sutartį, pasiūlyme nurodytas specifikacijas, pagrįstus patikimumo ir (arba) tinkamumo naudoti reikalavimus bei sutarties sudarymo dieną galiojančias teisines nuostatas ir (arba) vyriausybės nuostatas. . Jei susitariama, verslininkas taip pat garantuoja, kad produktas yra tinkamas naudoti ne įprastai. Verslininko, gamintojo ar importuotojo suteikta garantija neturi įtakos įstatyme numatytoms teisėms ir reikalavimams, kuriuos vartotojas gali reikšti verslininkui pagal susitarimą.

11 straipsnis. Pristatymas ir vykdymas

 

Verslininkas kiek įmanoma atidžiau priimdamas ir vykdydamas produktų užsakymus bei vertindamas prašymus teikti paslaugas. Pristatymo vieta yra adresas, kurį vartotojas nurodė įmonei. Tinkamai laikydamasi tai, kas nurodyta šių bendrųjų sąlygų 4 punkte, įmonė priimtus užsakymus įvykdys operatyviai, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, nebent būtų susitarta dėl ilgesnio pristatymo termino. Jei pristatymas vėluoja arba užsakymas negali būti įvykdytas arba gali būti įvykdytas tik iš dalies, vartotojas apie tai informuojamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo. Tokiu atveju vartotojas turi teisę nutraukti sutartį be jokių išlaidų ir turi teisę į bet kokią kompensaciją. Nutraukus veiklą pagal ankstesnę pastraipą, verslininkas grąžins vartotojo sumokėtą sumą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo likvidavimo. Jei užsakytos prekės pristatymas yra neįmanomas, verslininkas dės visas pastangas, kad būtų galima pakeisti prekę. Vėliausiai pristatymo metu bus aiškiai ir suprantamai nurodyta, kad buvo pristatyta pakaitinė prekė. Pakeitimo prekėms negalima atmesti sutarties atsisakymo teisės. Bet kokio grąžinimo išlaidas apmoka verslininkas. Gaminių sugadinimo ir (arba) praradimo rizika tenka verslininkui iki pristatymo vartotojui ar iš anksto paskirto ir verslininko supažindinto atstovo momento, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip.

 

12 straipsnis. Trukmės sandoriai: trukmė, atšaukimas ir pratęsimas

 

atšaukimas. Neribotam laikui sudarytą sutartį, kuri apima reguliarų paslaugų teikimą, vartotojas gali nutraukti bet kuriuo metu, tinkamai laikydamasis sutartų sutarties atsisakymo taisyklių ir įspėdamas ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Vartotojas gali nutraukti sutartį, sudarytą neterminuotam laikui ir kuri apima ką tik reguliariai teikiamas paslaugas, bet kuriuo metu pasibaigus apibrėžtam terminui, tinkamai laikydamasis sutartų sutarties nutraukimo taisyklių ir įspėjimo terminas ne ilgesnis kaip 1 mėnuo. Vartotojas gali bet kada nutraukti ankstesnėse dalyse nurodytas sutartis ir neapsiriboti nutraukimu konkrečiu laiku ar tam tikru laikotarpiu; bent jau atšaukti tokiu pačiu būdu, kaip jis sudarė; visada atšaukti su tokiu pat įspėjimo terminu, kokį yra sau numatęs verslininkas. pratęsimas. Sutartis, sudaryta terminuotam laikui ir apimanti reguliarų paslaugų teikimą, negali būti savaime pratęsiama ar atnaujinama tam tikram laikui.

13 straipsnis. Mokėjimas

 

Jeigu nesusitarta kitaip, vartotojas turi būti sumokėtas per 14 dienų nuo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto svarstymo laikotarpio pradžios. negavo susitarimo patvirtinimo. Parduodant gaminius vartotojams, bendrosiose sąlygose niekada negali būti numatytas didesnis nei 50 proc. avansas. Kai numatytas išankstinis apmokėjimas. vartotojas negali remtis jokių teisių, susijusių su atitinkamo užsakymo ar paslaugos (-ų) įvykdymu, kol nesumokėjo nustatyto avanso. Vartotojas turi pareigą nedelsiant pranešti apie verslininkui pateiktų ar nurodytų mokėjimo duomenų netikslumus. Vartotojui nesumokėjus, verslininkas turi teisę, laikydamasis teisės aktų apribojimų, reikalauti pagrįstų išlaidų, apie kurias vartotojas praneša iš anksto.

 

14 straipsnis. Skundų nagrinėjimo tvarka

 

Verslininkas turi pakankamai viešai paskelbtą skundų pateikimo tvarką ir skundus nagrinėja pagal šią skundų nagrinėjimo tvarką. Skundai dėl sutarties vykdymo turi būti pateikti verslininkui per protingą terminą, išsamiai ir aiškiai aprašyti, vartotojui atradus trūkumus. Į verslininkui pateiktus skundus bus atsakyta per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Jei skundo nagrinėjimas reikalauja ilgesnio laiko, verslininkas atsakys per 14 dienų, pranešdamas apie gavimą ir nurodydamas, kada vartotojas gali tikėtis išsamesnio atsakymo. Skundą dėl prekės, paslaugos ar verslininko paslaugos taip pat galima pateikti naudojant svetainėje esančią skundo formą

 

vartotojų tinklalapis Synthesit.lt svetainėje www.synthesit.lt. Jei skundas gali būti išspręstas abipusiu susitarimu, kyla ginčas.

 

15 straipsnis – Ginčai

 

Tik Nyderlandų teisė taikoma verslininko ir vartotojo sutartims, kurioms taikomos šios bendrosios sąlygos.

 

Legali informacija

Taisyklės ir sąlygos

Garantija

Atsisakymas

 


Spausdinti   El. paštas